Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/HM VISIT.jpg 

PEMBUKAAN SEMULA KAUNTER PERKHIDMATAN DI JABATAN BURUH

Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini memaklumkan bahawa semua kaunter-kaunter perkhidmatan di Ibu Pejabat dan cawangan Kuala Belait telah dibuka semula pada Hari Sabtu, Zulhijjah 1443 bersamaan 2 Julai 2022 dari jam 8.00 pagi hingga 11.30 pagi, dan 1.45 petang hingga 3.45 petang pada setiap Hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Sehubungan itu, perkhidmatan Drop-box adalah dengan ini dihentikan bermula pada tarikh tersebut.


01-January-2022 8:00 AM
Awal Tahun Masihi
01-February-2022 8:00 AM
Tahun Baru Cina
23-February-2022 8:00 AM
Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang Ke-38
03-April-2022 8:00 AM
Awal Ramadhan

SIARAN AKHBAR PENGEMASKINIAN PROSES PERMOHONAN MEMBAHARUI LESEN PEKERJA ASING (LPA) DAN KEMASUKAN PERKERJA ASING

Jabatan Buruh telah pun mengemaskinikan tatacara memproses pemohonan Lesen Pekerja Asing (LPA) termasuk pengesahan tempat tinggal pekerja asing di sektor swasta semasa fasa Endemik COVIDs demi kearah memulihkan semula ekonomi negara ini khususnya dalam sektor food security, sektor pembinaan dan sektor runcit dan kedai makan.


SIARAN AKHBAR JABATAN BURUH

Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang, Jabatan Buruh telah menjalankan Operasi Sejahtera 07/2022 di kawasan Kampung Mulaut pada 15 Mac 2022, bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan Perintah Pekerjaan 2009 dipatuhi oleh para majikan.


SIARAN AKHBAR TINJAUAN PERUMAHAN PEKERJA ASING

Objektif utama tinjauan ini adalah untuk melihat dengan lebih jelas kediaman pekerja-pekerja asing pada memastikan ianya selaras dengan keperluan minima garispanduan piawaian perumahan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Buruh termasuklah juga pematuhan kepada keperluan penyediaan tempat pengasingan bagi pekerja yang sihat dan yang menjalani Perintah Kurantin (Qurantine Order, QO) yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan.


Submit complaints about violations of the laws and regulations enforced by the Department of Labour.


 

LPA Video