Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Covid-19.png/Slider_images/HM VISIT.jpg 

PERLAKSANAAN DENDA KOMPAUN DI BAWAH PERINTAH PEKERJAAN 2009

​Perlaksanaan denda kompaun di bawah Perintah Pekerjaan, 2009 mula dikuatkuasakan pada Hari Khamis, 15hb Oktober 2020.


Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai Jenis-Jenis Kesalahan dan Kadar Denda Kompaun bagi setiap kesalahan, sila tekan Jenis-Jenis Kesalahan dan Kadar Denda Kompaun.

panji2_highlights.jpg

There are no items to show in this view.

TAKLIMAT KHAS PENERAPAN IMAN DAN AMANAH

Rabu, 04 Rabiul Awal 1442H bersamaan 21 Oktober 2020M


Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini menganjurkan satu taklimat khas menjurus kepada penerapan iman dan amanah bagi pegawai dan kakitangan Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bertempat di Dewan Tripartite, Jabatan Buruh.

panji2_highlights.jpg

PERLAKSANAAN DENDA KOMPAUN DI BAWAH PERINTAH PEKERJAAN 2009

Sabtu, 15 Safar 1442H bersamaan 03 Oktober 2020M.


Jabatan Buruh memaklumkan mengenai pengenalan pengendalian kesalahan-kesalahan yang melanggar peruntukan-peruntukan di bawah Perintah Pekerjaan 2009, dan Syarat-Syarat Lesen Pekerja Asing (LPA) bagi sektor swasta (Syarikat) dan Lesen Pengambilan Dan Penggajian Pekerja Asing (bagi Perkhidmatan Domestik).


Jabatan Buruh seterusnya menjelaskan bahawa denda kompaun akan dikenakan bagi kesalahan pertama dan kesalahan kedua bagi mana-mana majikan yang melanggar Perintah Pekerjaan, 2009 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya manakala bagi kesalahan ketiga tidak akan ditawarkan denda kompaun tetapi akan dihadapkan ke mahkamah bagi tujuan pendakwaan. Setiap kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah tidak melebihi $1,000.00.


Perlaksanaan Denda Kompaun di bawah Perintah Pekerjaan, 2009 ini akan mula dikuatkuasakan bermula hari Khamis, 15 Oktober 2020.

panji2_highlights.jpg

PEMBUKAAN SEMULA PERKHIDMATAN KAUNTER DI JABATAN BURUH

​Isnin, 21 Zulkaedah 1441H bersamaan 13 Julai 2020.

Merujuk kepada siaran akhbar, Jabatan Buruh bertarikh 24 Mac 2020 mengenai penutupan semua perkhidmatan kaunter di Jabatan Buruh di keempat-empat daerah yang telah bermula pada 30 Rejab 1441 bersamaan dengan 25 Mac 2020 dan perubahan waktu untuk menghadapkan permohonan-permohonan. Seterusnya berikutan dengan perkembangan situasi COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, Jabatan Buruh ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua perkhidmatan kaunter di Jabatan ini akan dibuka semula bermula pada Hari Isnin, 28 Zulkaedah 1441 bersamaan 20 Julai 2020. 


Dengan pembukaan semula kaunter-kaunter perkhidmatan di Jabatan ini, Jabatan Buruh juga ingin memaklumkan bahawa penghantaran permohonan melalui Peti-Peti Permohonan tidak akan lagi digunakan bermula pada tarikh tersebut. Manakala, perjumpaan bersama pegawai-pegawai hendaklah membuat temujanji terlebih dahulu dengan menghubungi bahagian-bahagian yang berkenaan. 

panji2_highlights.jpg

Submit complaints about violations of the laws and regulations enforced by the Department of Labour.


 

LPA Video